Ansprache von Ursula Lunk-Lorek, Westerländer Biike 2007

Flami ap, Biiki fan Söl!
Sa tjen wü dit Jöl
Tö laren fan Söl,
üs Grötnis fan Strön
fan Lön en tö Lön!
Helig ual Jöl, üüs Biiki fan Söl
bren Dü en ljucht, üs Dü altert heerst dön!
Dat wü uk teenk, alhur wü uk sen:
Söl es üüs ain, diar leeng wü dach hen!
Warel es kuurt, üs Tiren sen kuurt,
let üüs da löwi Fuarfaarens Uurt:
Sölring üüs Uurt en Sölring üüs Wiis,
skiin üüs döör Winj en Weder en Diis.
Ljucht Dü, üüs Biiki, warem en klaar,
Ljucht uk en Tiren, diar junk sen en swaar!
Let üüs da löwi, glemen üs Jöl:
Oler forgung skel üüs Biiki fan Sölf!

Min lef Sölring Lönsli, Weesterlönning en Gasten! Me di diarem Dechting heer Johann Frank fuul Jaaren sin Önspraak tö Biiki bigent. Tö Jen fortelt hi altert, hur ual hi wiar, om Föligsters tö finjen, diar dit ön Tökumst fan höm aurnem kür. Üs Stadtvertreterin fan Weesterlön en en hualef Friis - ik sen jir üp Söl tö Warel kemen en sen üüs Ailön langsen truu forbünen wesen -, bigrööt ik juu altermaal tö üüs Biikibrenen 2007. Medsalef maat ik üdern Mur maaki, dit uk tö dön. Ön üüs Fomilji waar langsen Dütsk spreeken, man ön't Hüs fan min Grootmooter waar bluat Sölring snaaket. Ön Merelskuul liirt ik da muar Sölring bi min ual Skuulmaister Hans Lassen. Üs ik nü tösair her, juu jir tö Biiki tö bigröten, haa ik mi weder muar me üüs Spraak bifaatet en morken, dat ik dit, wat ik liirt haa, ek auriiten haa. En diarfuar teenk ik, dat et uk jir mung üüs junger Weesterlönning jeft, diar ön di naist Jaaren jir stuun ken en di Biiki-Önspraak hual ken.

Di Bidüüding fan Biiki es ual en heer fuul skeft, hat waar ön ualing Tiren om en gur Baricht böören, om wul di Wunter diarme fordriif, om wul Gott Weeden lar bring en ön di Tir fan di Grönlön-Faarten wiar dit Biiki-Jöl en leest Faarwel tö di Seelir, diar ütfan ging.

Biiki heer fuar üüs jit langsen en gurt Bidüüding, wü raaki ual Frinjer, wü snaki en sjung en sa kumt dit, dat uk fuul Sölring, diar ek muar jir uuni, ometiin tö Biiki tüs kum tö Söl, om tö weegen: „Söl es üüs Itüüs!"

En sa let üüs me arküder üüs bikeent Leedji
„Üüs Sölring Lön" sjung hur dit jen Stiar jit:
„Wü bliif me di - me Söl - ark Tir forbünnen!”

Fuul Dank!